middenenoosteuropa_s

Redactie en auteurs

Leo Paul (1957) is als universitair hoofddocent sociale geografie verbonden aan de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Vanaf 2007 is hij onderwijsdirecteur van het departement Sociale Geografie en Planologie van de faculteit Geowetenschappen. Hij is gespecialiseerd in de (regionale) geografie van Midden- en Oost-Europa en Rusland. Omdat een groot deel van zijn regio is toegetreden (of wil toetreden) tot de Europese Unie heeft hij zich ook het onderwerp Europese Integratie eigen gemaakt.

Ben de Pater (1955) is als universitair hoofddocent sociale geografie verbonden aan de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij is co-auteur/redacteur van (studie)boeken, bundels en atlassen. Zo schreef hij o.a. het boek De ontdekking van de geografie (2014), uitgegeven door Perspectief Uitgevers. Van 1992 tot en met 1999 was hij hoofdredacteur van de vaktijdschriften Geografie en Geografie-Educatief, uitgaven van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (www.knag.nl). Vanaf 2001 is Geografie-Educatief opgegaan in Geografie.

Auteurs: Piet Boerefijn, Martin Boisen, Maartje ten Brummelaar, Magdalena Dzambo, Martijn de Laat, Michiel Lippus, Martijn Pas, Leo Paul.