middenenoosteuropa_s

Extra materiaal

Algemeen
  • Dr. Virginie Mamadouh en prof. Herman van der Wusten: publiceerden vele artikelen (met talloze interessante bronnen voor eigen studie!) en boeken over m.n. de politieke geografie van Europa. Zie ook hun artikelen in het tijdschrift Geografie.
  • Eurotopics (30 landen, 300 media, 1 nieuwsoverzicht): biedt een overzicht van berichtgeving van media uit alle Europese landen, vertaald in het Duits, Engels en Frans. Bijvoorbeeld uit Oost-Europa. Chronologisch gerangschikt maar ook thematisch. Bevat ook debat-dossiers.
  • Bundeszentrale für politische Bildung (ook verantwoordelijk voor Eurotopics): biedt o.a. uitgebreide documentatie over internationale onderwerpen. Zie: ‘Internationales’; ‘Nachschlagen’ en ‘Mediathek’.
  • The European Association of Geographers: Via de site zijn o.a. diverse bronnen online toegankelijk, zoals het eigen e-journal European Journal of Geography, en Review of International Geographical Education Online (RIGE).
Universitaire Europa-instituten in Nederland
  • Universiteit Utrecht: gespecialiseerd in Markt en Overheid resp. Burgerschap.
  • Rijksuniversiteit Leiden: vijf gebieden van de Europese integratie staan centraal: De Euro-crisis en haar gevolgen ; Het toenemende belang van de mensenrechten in de Europese rechtsorde; Migratie en EU burgerschap ; Economische Governance in de EU, waaronder sociaal en non-discriminatierecht; De externe dimensie van Europese integratie. Via het trefwoord ‘bibliotheek’ kan rechtstreeks gezocht worden.
Duitsland in Europa
  • Duitsland Instituut: (Kenniscentrum over het contemporaine Duitsland in Europese context; onderdeel van de UvA) beschikt over een documentatiecentrum en redigeert het Duitslandweb (zie o.a. Naslagwerken-geografie).