middenenoosteuropa_s

Audio-visueel materiaal

Beeld en geluid kunnen ook belangrijke kennisbronnen zijn. Ze zorgen vaak voor uitleg en beter begrip. Materiaal dat aansluit bij het boek Midden- en Oost-Europa:

Europa fysisch-geografisch bezien
Europese landen
  • De dossiers van Geschiedenis 24 bieden onder het kopje ‘Wereld’ bijzonder audiovisueel materiaal over Europa. Zo zijn er maar liefst dertien Europese landendossiers te vinden: van België tot Turkije, zoals een aflevering van Andere Tijden over Turkije en Europa.
  • Op dezelfde plaats staan ook de algemene dossiers ‘Europa’ en ‘Oost-Europa’ . In dit laatste dossier bijv.: Brief uit Polen, over het Poolse veiligheidsgevoel.
Drie visies op de Europese Unie